Νικος Μπεικος

Νικος Μπεικος

Automotive and Motorsports engineer. Αυτό.