Ένα σχέδιο τόσα χρόνια…είτε είναι πολύ καλό, είτε βαριούνται να σχεδιάσουν